Một Số hình ảnh về những dự án Phúc Hưng Thịnh đã hoàn thành.

 

Dự án 1

Công trính Q.12.

Công Suất : 3.6kWh

Dự án 2

Công trình tại Hóc Môn

Công suất : 2.16kWh

Dự án 3

Công trình ở Đồng Nai .

Công suất : 150kw

Dự án 4

Công trình ở Tiền Giang

Công suất : 20kwh